Vad 161-metersregeln innebär 161-metersregeln - Sweden Reviewers

161-metersregeln

1.01 Categories: Gömma cacher Guidelines
Rate this Content 11 Votes

Ni säger att min cache ligger för nära en annan, varför?

Ett av de vanligaste skälen till att vi inte kan godkänna din cache är att den ligger för nära en annan cache. I detta dokument ska vi försöka förklara vad 161-metersregeln innebär och vad man kan göra för att åtgärda problemet.

I guidelines kan man läsa:

Physical elements of different geocaches should be at least 0.10 miles (528 ft or 161 m) apart.
A physical stage is defined as any waypoint that contains a physical element placed by the cache owner, such as a container or a tag with the next set of coordinates. Non-physical caches or stages, including reference points, trail-head/parking coordinates and/or a question to answer waypoints, are exempt from this guideline. Additionally, within a single multi-cache or mystery/puzzle cache, there is no minimum required distance between physical elements.

Regeln har bl.a. tillkommit eftersom man vill att cacher ska gömmas på nya ställen och inte där det redan finns cacher. En av grundtankarna när geocaching föddes var att man ville ge cachare chans att upptäcka nya spännande platser och den tanken har man behållit.

Som synes har vi viss ("should" ger viss möjlighet även om det skall förstås som en stark rekommendation) möjlighet att ge undantag men minns att det är något vi är mycket restriktiva med. Det är bättre att planera för att följa denna regel än att hoppas på ett undantag.

Kan jag kontrollera detta själv?

Svaret är både ja och nej. Du kan kontrollera synliga cacher själv och faktum är att ungefär hälften av de cacher vi får in som ligger för nära varandra gör det till synliga cacher som syns på kartan. Detta kan man med ett enkelt klick kontrollera själv. Läs hur man gör detta här.

Men när det gäller de delsteg och finaler som ligger i närheten är det svårt att göra det själv med mer än att ni löser allla cacher i närheten. Om ni planerar något mer krävande och vill vara säkra på att den inte kommer krocka när ni väl skickar in den till oss kan ni fråga oss genom att göra en koordinatkontroll.

Vad innebär regeln?

Rent praktiskt innebär regeln en begränsing mellan olika cacher. Steg inom samma cache berörs inte av regeln. Vidare är det enbart fysiska delsteg som berörs. Med fysiska delsteg menas alla delsteg där cacheägaren själv lagt ut något såsom burkar, lösa lappar med koordinater, QR-koder etc. I Sverige kan man ofta få undantag för enklare delsteg av det sistnämnda fallet om avstegen är rimliga. Detta är något vi prövar från fall till fall. Vi vill att ni alltid skapar en waypoint av typen "Stages of a Multicache" i beskrivningen för fysiska delsteg. Beskriv också alltid vad de består av. Här nedan visar vi några exempel på situationer som kan uppkomma och om dom är ok eller ej. Först kommer en beskrivning av de olika symbolerna vi använt oss av.

Symboler
 
Traditionell cache. Eftersom denna alltid har en fysisk burk tar vi alltid hänsyn till dessa när vi bedömmer avstånd. Final Location. Det är platsen för själva cachen när det gäller multicacher, mysteries, letterbox hybrids och werigocacher. Dessa tar vi alltid hänsyn till när vi bedömer avstånd
Multicache. Här börjar multicachen. Beroende på vad starten består av kommer vi ta hänsyn till denna punkt. Multicacher som börjar med en beräkning tex tar vi inte hänsyn till medans vi kommer ta hänsyn till en multicache som börjar med en burk med koordinater. Stage of a multicache. Denna typ av waypoint betyder fysiskt delsteg i form av burk eller lapp. Den är obligatorisk att lägga dit om den finns och vi tar hänsyn till dessa när vi bedömer avstånd. OBS! Skriv i note-fältet vad delsteget består av så vi kan bedöma steget vid ev. krockar med andra cacher.
Mystery cache. Normalt sett är dessa koordinater fejk och innehåller ingenting. Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till dom när vi bedömer avstånd. I vissa fall är det dock inte så. Challengecacher tex. ligger alltid placerade vid startkoordinaten varför hänsyn ibland behöver tas. Question to answer. Dessa är steg som består av att hitta/räkna något som redan finns på platsen. Eftersom dessa inte består av något fysiskt tar vi aldrig hänsyn till dessa när vi bedömer avstånd.

 

Exempel på situationer och hur de bedöms

Här nedan visas några exempel på hur det kan se ut. På en fiktiv karta visas utplacerade steg och cacher. Runt symbolen är det ritat en ring som avser 161 meter från punkten och där inget annat fysiskt delsteg kan ligga innanför. Vi har ritat ringar runt de nya stegen i exemplen. De utan ringar föreställer sådant som redan ligger på plats när du skickade in din cache.

Två traditionella cacher krockar om dom, som i detta exempel, ligger närmare än 161 meter ifrån varandra.

Om det är själva platsen du vill visa kan lösningen i detta fall vara att du gör om din cache till en multicache stället och lägger finalsteget en bit ifrån de andra burkarna. Om första steget i multicachen består av en enkel räkneuppgift tex. är det ett icke-fysiskt steg och krockar inte med den traditionella cache som redan ligger i området.

 

Detta är ett vanligt problem. Vid placering av en cache ligger redan en dold finalburk i området som då gör att den nya cachen krockar. Den nya burken måste därför flyttas innan vi kan publicera den.

En traditionell cache krockar normalt inte med starten av en mysterycache eftersom mysterystarten oftast bara är en fejkkoordinat. Undantag finns dock (tex. sk. challengecacher som alltid har burken liggande vi de publicerade koordinaterna.

 

När det gäller starten av en Multcache kan den ibland krocka och ibland inte. I exemplet ovan består första steget av en burk med instruktioner hur du ska ta dig vidare. Detta anses därför vara ett fysiskt delsteg vilket gör att vi tvingas be dig flytta på din nya cache.

I detta exempel ser det likadant ut på kartan men här består Multicachens första steg i att läsa på en skylt, samla siffror och räkna ut en ny koordinat. Detta steg är icke-fysiskt vilket gör att vi inte behöver ta hänsyn till det.

 

Om du placerat din cache i närheten av ett delsteg som detta måste vi undersöka vad delsteget består av för att göra en bedömning. Det är därför bra när ni placerar ut fysiska delsteg av detta slag att ni skriver i Waypointens noteringsfält vad det består av. På så sätt blir det enklare för alla och vi tackar er på förhand!

Eftersom delsteget i detta fall är icke fysiskt kommer vi inte att ta hänsyn till det och din nya cache kan godkännas avståndsmässigt.

 

I detta fall ligger det redan en Multicache i området med ett tillhörande fysiskt delsteg (till vänster på kartan). När du lägger ut din nya multicache krockar ditt delsteg med den andra cachens delsteg då båda är fysiska delsteg. Delsteg för olika cacher måste ligga längre än 161 meter ifrån varandra.

I detta exempel har du lagt ut en Multicache med två delsteg som ligger närmare varandra än 161 meter. Detta kan vi godkänna eftersom delstegen tillhör samma cache

Version 1.01 Publicerad 2010-05-25, Senast uppdaterad 2012-08-31

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers