Lägga ut challengecacher Challengecacher, vad att tänka på. - Sweden Reviewers

Challengecacher, vad att tänka på.

1.01 Categories: Gömma cacher Guidelines
Rate this Content 2 Votes

 

Jag skulle vilja lägga ut en challengecache. Vad ska jag tänka på?

Challengecacher kallas en speciell form av mysteries som kräver att man klarar av nån typ av geocachingrelaterad utmaning innan man får logga found på den. Endast fantasin sätter gränser men det finns ett par enkla saker att tänka på.

För att din challengecache ska vara publicerbar bör du ta hänsyn till följande:

 • Du måste antingen visa att du klarat utmaningen själv eller att en betydande antal cachare kan klara av det. Det enklast sättet att få din cache godkänd är alltså om du klarat den själv.
 • Utmaningen skall genomgående vara geocachingrelaterad. Saker som "ta ett foto", "skriv en dikt" eller liknande fungerar alltså inte men fundera över om du kan göra en geocachingutmaning av idén istället.
 • Cachetiteln ska alltid innehålla ordet Challenge
 • Du måste vara aktiv och sköta om sin challengecache dvs kontrollera loggar osv.
 • Du skall förklara i en reviewernote hur du ska kontrollera att besökarna möter utmaningen.
 • Challengecachen skall gå att lösa av alla cachare. Det innebär att tex att logga cacher som inte längre finns på gc.com inte kan vara en del av utmaningen.
 • Challengecachen ska gå att "lösa" då den publiceras. Den får alltså inte vara beroende av att t.ex. fler cacher måste publiceras innan den går att logga.
 • Challengecachen ska vara registrerad som mystery. Även om man normalt placerar själva cachen vid de publicerade koordinaterna vill vi att man registrerar en finalkoordinat på samma plats. Detta så att vi inte missar att den fysiska cachen är placerad just där.
 • Det ska framgå tydligt i beskrivningen hur besökaren ska bevisa att denne klarat utmaningen. Att ha som krav att man ska mejla lösningen till ägaren godkänns inte längre.
 • Besökaren ska inte behöva vänta på ok för att logga cachen. Kontrollen av att utmaningen är avklarad ska skötas av ägaren efter loggning.
 • Begränsa dig till en utmaning per challengecache.


Vi rekommenderar att ni dels tar del av guidelines som berör pusselcacher här samt den här artikeln i knowledge books för lite mer tips.

Version 1.02 Publicerad 2010-05-11, Senast uppdaterad 2011-12-22

(c) 2010-2013 Sweden Reviewers