Lägg till waypoints

Rate this Content 7 Votes

 

När du gjort klar själva cachebeskrivningen behöver du i vissa fall komplettera med sk. waypoints som innehåller information om delsteg och var du gömt slutburken. Samtliga fysiska delsteg (burkar med innehåll, uppsatta lappar och dylikt) behöver dokumenteras. Du har möjlighet att dölja dessa för dina besökare så att bara du och vi reviewers ser dom vilket man gör i de allra flesta fall med med slutsteget t.ex.

Varför måste man dokumentera detta?
Svaret är att vi behöver denna information för att kunna bedöma om cachen följer guidelines eller inte. Det måste nämligen vara minst 161 meter (0.1 miles) mellan fysiska delsteg i olika cacher. Se förklaring här: 161-metersregeln. Efter publicering används den för att "skydda" din placering så att ingen placerar en geocache alldeles i närheten av din finalcache t.ex.

Följ instruktionen nedan genom att klicka på flikarna i nummerordning.

För att börja registrera en ny waypoint: Gå in på din cachebeskrivning. Straxt under din eventuella. hint ser ser du en länk enligt bilden nedan. Du hittar även en länk (heter "Waypoints") i navigationsmenyn uppe till höger i beskrivningen. Klicka på nån av dom för att påbörja registreringen.


För att snabbt fylla i princip alla fält klickar du på något av snabbvalen. "Parking", skapar en parkeringskoordinat, siffrorna 1-9 skapar delsteg (välj 1 för första osv) och "Final" skapar slutsteget. Dropdownlisten, de tre efterföljande fälten samt valet vad som ska visas fylls med defaultvärden. Normalt behöver du inte göra något mer än att fylla i de rätta koordinaterna efter detta samt dubbelkolla så att inställningen av visning blivit rätt. Använder du det här alternativet gå nu direkt till flik 5.


Här följer en förklaring av fälten vid manuell inställning.

Välj först typ av waypoint:

  • Final location - Här ligger burken med loggboken. Denna är obligatorisk för Multicache, Mystery/Unknown, LetterBox Hybrid och WherIGo cache.
  • Parking Area - Bra ställe att ställa bilen. Den behöver (såklart) inte följa 161-metersregeln.
  • Virtual (F.d. Question to Answer) - Ett delsteg i en cache där man letar uppgifter för att komma vidare. Detta är ett icke fysiskt delsteg som inte behöver följa 161-metersregeln.
  • Reference point - Det kan du använda för sånt som kanske inte direkt har med geocachen att göra. Kan vara en utsiktspunkt, en närliggande sevärdhet eller något annat. Det behöver (såklart) inte följa 161-metersregeln.
  • Physical (F.d. Stages of a Multicache) - En obligatorisk waypoint som måste finnas för alla fysiska delsteg i form av uppsatta lappar, burkar mm. Skriv helst en beskrivning (se annan flik) vad de består av så att vi kan avgöra om vi kan ge undantag för dom eller ej. Det underlättar för oss samtidigt som det snabbar upp godkännandet av din geocache.
  • Trailhead - Anger starten av en stig. Kan vara en hjälpsam information till din besökare om det är svårt att veta vilken väg denne bör ta. Den behöver (såklart) inte följa 161-metersregeln.

OBS! Om du editerar en befintlig waypoint och byter typ kommer även hur den ska visas att ändras. Det innebär att en osynlig waypoint kan bli synlig. Därför, kontrollera hur waypointen visas om du ändrar typ av waypoint!


Namnge din nya waypoint. Det är valfritt vad den heter.

I "Waypoint lookup Code" anger du max sex tecken. Texten måste vara unik och skild från det andra waypoints du lägger upp. Vanligtvis skriver man Stage1, Stage2 osv.

I "Prefix Code" gör man likadant men här har man enbart två tecken att spela med. Du ser det vanligast koderna man brukar använda nedan men har du fler "Stages" tex. är det lämpligt att skriva "S1", "S2" osv.


Ange sedan koordinaten. OBS! Kontrollera att du väljer E istället för W för longituden. E ska vara förvalt OM du gjort rätt i själva cachebeskrivningen. Står det W här är det alltså skäl att kontrollera själva cachens koordinater.


Skriv en förklaring om vad delsteget består av tex eller något annat beroende på vilken typ av waypoint det rör sig om. Beroende på valet under rutan så kommer informationen visas i beskrivningen eller vara dold för alla utom dig och oss reviewers. Vi använder bl.a. den informationen för att avgöra om vi kan ge undantag från 161-metersregeln eller inte. Stöd för UBB-koder (som nämns t.v. om rutan) innebär att man i rutan tex kan skriva [b]Fet text[/b] för att det ska se ut så här: Fet text. Läs mer om dessa typer av koder här.
TIPS! För att snabba upp godkännandet och förenkla för oss är det jättebra om du tar dig tid att skriva in den informationen. Måste vi fråga efter den kan det i värsta fall innebära flera dagars försening helt i onödan. Skulle du inte vilja visa detta för besökarna men ha delsteget synligt använder du en reviewer note istället.

Välj till sist hur synlig waypointen ska vara för dina besökare:

  • Vill du visa all information inklusive koordinat väljer du det översta alternativet (ser ut så här i listan:). Bra för t.ex. parkering, utsiktsplatser mm. men används även för vissa delsteg i en multi om man vill visa var man hittar informationen.
  • Vill du visa all information UTOM koordinater väljer du det mittersta alternativet (ser ut så här i listan:). Bra för t.ex. delsteg där du vill tala om lite vad dina besökare ska leta efter.
  • Vill du inte att dina besökare ska nåt om waypointen väljer du det nedersta alternativet (ser ut så här i listan:). När man går in på cachebeskrivningen visas den inte alls för dina besökare men du kan se den via "Waypoints" i navigationsmenyn högst upp till höger alternativt genom att växla visning med länken där waypoints visas.

När du kontrollerat dina uppgifter sparar du din waypoint genom att klicka på "Create waypoint"


Nedan visar ett exempel på hur det kan se ut när alla waypoints ligger på plats. Till höger (syns inte i bilden) finns funktioner för att editera och radera waypoints (). Du kan även radera flera waypoints på en gång genom att kryssa i de du vill radera och därefter klicka på "Massradera". Bredvid den knappen finns en växlingsfunktion som döljer/visar de waypoints dina besökare inte kommer se. På så sätt kan du kontrollera att det blivit rätt och att du inte visar waypoints av misstag.


 Version 1.1 Publicerad 2009-05-16 Senast uppdaterad 2011-12-27